Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Tornádo Aktiv prací prostředek 1kg

Katalogové číslo:0240007
Dostupnost:Skladem 6 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:39
Značka:Qalt
Cena za:Kus
2250Kč/ks
27,23 Kč s DPH
ks

Tornádo Aktiv prací prostředek 1kg

15ks/bal

Popis produktu :

Bezfosfátový bioaktivní prací prášek, který byl vyvinut s velkým zřetelem na jemné působení na pokožku při zanechání účinných aktivních látek. Prášek je tedy určený převážně pro prádlo osob s citlivou, alergickou pokožku, která je nejvíce vystavena rizikům podráždění.

Použití: Je vhodný převážně pro prádlo osob s citlivou, alergickou pokožku, která je nejvíce vystavena rizikům podráždění.Praní již při 30°C. Praní na 30°C, 40°C,60°C, 90°C.
Dávkování: Naplňte zásobník automatické pračky - 150 až 220g dle tvrdosti vody a znečištění prádla.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Uhličitan sodný, peruhličitan sodný, dodecylbenzensulfonát sodný, C12-14 alkohol 7EO, (1- hydroxyethylidene)bisfosf onová kyselina, sodná sůl, enzym proteáza, enzym alfa-amyláza.

Ke stažení

pdf BL-Tornádo Aktiv.pdf 217 KB Ke stažení