Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Prací gel black Dr.House 5,5L

na černé prádlo

Katalogové číslo:0240018
Dostupnost:Skladem 2 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:39
Cena za:Kus
19900Kč/ks
240,79 Kč s DPH
ks

Prací gel black Dr.House 5,5L

tekutý prací prostředek

Popis produktu :

Tekutý prací gel Dr. House Black na černé prádlo je vhodný pro všechny druhy praček a také na ruční praní. Výborně pere již při nižších teplotách. Je šetrný ke tkanině i barvám. Nové barevné oblečení vyperte několikrát odděleně od ostatního prádla. Zanechává vaše prádlo krásně hebké a dlouhodobě příjemně voňavé. 

Použití: Do dávkovače pračky aplikujte obsah výrobku. Pro všechny druhy praček a na ruční praní černého prádla
Dávkování: Na 2 až 3kg prádla 90 až 170ml přípravku dle znečištění při teplotě 30,60 a 90° C.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318   Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402).

Obsahuje: méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, konzervační činidlo (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL), parfém.

Ke stažení

pdf BL-Prací gel Black Dr.House.pdf 159 KB Ke stažení
pdf DL-Prací gel Black Dr.House.pdf 30 KB Ke stažení