Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás Registrace Přihlášení

W-Na nádobí 1L - bez parfému

zelený

Katalogové číslo:0010019
Dostupnost:Skladem
Značka:Wincomp
Cena za:Kus
2900Kč/ks
35,09 Kč s DPH
ks

W-Na nádobí 1L - bez parfému

6ks/kart, na ruční mytí nádobí

Popis produktu :

Mycí prostředek – bez parfému. 
Prostředek na mytí nádobí. Účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty.

Použití: dostatečné množství přípravku naneste na znečištěné nádobí. Po umytí opláchněte čistou vodou. Dávkování: Je nutné zohlednit úroveň nečistoty, množství nádobí a typ vody.
Dávkování: je 2-3 polévkové lžíce na 5 l vody.

                           Caustic

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H318   Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280   Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Obsahuje: 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, 1,2-Benzoisothiazolin-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Ke stažení

pdf BL-W-na nádobí bez parfému-UC.pdf 469 KB Ke stažení
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.