Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W EXTRA na nádobí 1L

citrus

Katalogové číslo:0010022
Dostupnost:Skladem 16 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:W EXTRA
Cena za:Kus
5630Kč/ks
68,12 Kč s DPH
ks

W EXTRA na nádobí 1L

6ks/kart, na ruční mytí nádobí

Popis produktu :

Mycí prostředek – citrus. 
Prostředek na mytí nádobí s extra silnou odmašťovací schopností. Účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty.

Použití: dostatečné množství přípravku naneste na znečištěné nádobí. Po umytí opláchněte čistou vodou. Dávkování je nutné zohlednit úroveň nečistoty, množství nádobí a typ vody.
Dávkování: 3pol. lžíce na 5-7 L vody. Po umytí opláchněte nádobí vodou.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.

Obsahuje Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, Cocamide DEA, Sodium Laureth Sulfate.
EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla,  Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinonea parfém, Limonene, barva.

Ke stažení

pdf BL-W EXTRA nadobi.pdf 764 KB Ke stažení