Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Qalton 750g

Katalogové číslo:0240016
Dostupnost:Skladem 15 ks Aktualizováno: k 25.3.2023 18:49
Značka:Qalt
Cena za:Kus
6770Kč/ks
81,92 Kč s DPH
ks

Qalton 750g

18ks/bal,odstraňuje vodní kámen

Popis produktu :

Nejlepší ochrana Vaší pračky proti vodnímu kameni, který je obsažen ve vodě a při praní se usazuje na topném tělese a dalších součástech pračky i na vlastním prádle. Úsady na prádle způsobují šednutí, zhoršují jeho omak, navíc dochází i k narušení vláken. Toto vše snižuje užitnou hodnotu prádla. Vodní kámen tak zkracuje živnostnost nejen Vaší pračky, ale i prádla a kromě toho způsobuje vyšší spotřebu elektrickéh energie i pracího prostředku.

Použití: Je vhodný pro všechny druhy praček a prádla a je použitelný se všemi typy pracích prostředků a při všech teplotách. Přidávejte k pracímu prostředku do každého praní dle dávkování.
Dávkování: Jedno praní = 25g měkká až střdně tvrdá voda / 50g tvrdá voda / 75g velmi tvrdá voda.

Signální slovo: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. 

H-věty:
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. 

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.

Neobsahuje žádné látky označené podle směrnice 1907/2006/ES, přílohy XIII jako perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).
Obsahuje: C12-14 alkohol 7EO.

Ke stažení

docx BL-Qalton Anticalc.docx 38 KB Ke stažení