Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Osvěžovač vzduchu 300ml

12ks/bal,spray

Katalogové číslo:0190012
Dostupnost:Skladem 208 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:39
Cena za:Kus
3390Kč/ks
41,02 Kč s DPH

Vyberte variantu:

druh:
ks

Osvěžovač vzduchu 300ml

citron,hors.vánek,levandule,moře,jap.zahrada

Popis produktu :

Vůně ve spreji, která krásně osvěží a provoní celou místnost či prostor.

Použití: Všude tam kde je potřeba provonět prostor.
Dávkování: Dle potřeby 300ml.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P-věty:

P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P501 Prázdnou nádobku odstraňte v rámci organizovaného sběru tříděného odpadu /FE/.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2- methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Ke stažení

pdf BL-wind-osvezovac-vzduchu.pdf 362 KB Ke stažení