Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

KRYSTAL na koupelny 750ml

žlutá dle směrnic

Katalogové číslo:0200067
Dostupnost:Skladem 67 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:Krystal
Cena za:Kus
6900Kč/ks
83,49 Kč s DPH
ks

KRYSTAL na koupelny 750ml

18ks/kart-vysoký lesk

Popis produktu :

Prostředek vhodný na vodovodní baterie, vany, umyvadla, sprchové kouty (včetně zástěn), dlažbu a obklady. Čistič je silný proti vodnímu kameni a rzi, zanechává vysoký lesk. Je použitelný na všechny materiály odolné kyselinám. Vysoká koncentrace aktivních látek a jeho konzistence předurčuje Krystal na koupelny ke snadnému odstraňování větších nánosů vodního kamene, silnějších vrstev mechanických nečistot a k zajištění vysokého standardu lesku. Jeho receptura a kvalita vstupních surovin poskytuje pracovní komfort s mimořádně koncentrovaným prostředkem, který je příjemně parfémovaný vůní višně.​
 

- silný proti vodnímu kameni a rzi
- vysoký lesk s voduodpudivým efektem
- nově rozšířené vlastnosti o odmašťující sílu
- žlutý odstín vyhovující barevnému kódování v profi úklidu dle směrnic EU
- použitelný na všechny materiály odolným kyselinám

Jeho inovovaná receptura a kvalita vstupních surovin zajišťují pracovní komfort s mimořádně koncentrovaným prostředkem.

Použití:
Aplikujte přímo na znečištěné plochy pomocí rozprašovače se zpěňovačem, nechte několik minut působit vyčistěte houbou nebo opláchněte vodou.
Dávkování: Neřeďte.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

EUH208 Obsahuje P7 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: >30 % voda, 5-15 % neionogenní tenzidy, kyselina citronová, <5 %  anionaktivní tenzidy, Parfum, Benzyl Alcohol, Benzophenone-4, barvivo.
 

Ke stažení

pdf BL-Krystal na koupelny.pdf 405 KB Ke stažení