Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W wc čistič (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0200090
Dostupnost:Skladem 854 l Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:Wincomp
Cena za:Litr
3360Kč/l
40,66 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W wc čistič (volná litráž)

fialový, na rez a vodní kámen

Popis produktu :

Čisticí prostředek na WC a sanitu. Na rez, vodní kámen a ostatní usazeniny. Hygienická čistota i pod vodní hladinou. Profesionální a průmyslové použití. Nepoužívat na materiály, které nejsou odolné kyselinám.

Použití: Dávkujte na čištěné místo, nechte chvíli působit a poté opláchněte.

                             

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje: méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfém, barva.

Ke stažení

pdf BL-W-WC čistič.pdf 716 KB Ke stažení