Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PROFI antikalk (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0320108
Dostupnost:Skladem 1279 l Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:W PROFI
Cena za:Litr
78900Kč/l
954,69 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W PROFI antikalk (volná litráž)

rych.konvice,kávovar,myčka-odváp.

Popis produktu :

Profesionální přípravek na odstranění vodního kamene z rychlovarných konvic, kávovarů, myček a jiných kuchyňských zařízení, i praček. Neobsahuje tenzidy.

Použití: Nařeďte 1:20 až 1:4 dle místa a míry znečištění. Rychlovarné konvice, kávovary a jiná zařízení : Naředěný roztok nechte až 30 minut působit, poté dle potřeby zahřejte na 50-70°C (dle typu zařízení případně proplachujte). Prostředek dokonale opláchněte vodou. DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE ČIŠTĚNÉHO ZAŘÍZENÍ. NEPOUŽÍVEJTE NA MATERIÁLY MÁLO ODOLNÉ KYSELINÁM.
Dávkování:
Nařeďte 1:20 až 1:4 dle místa a míry znečištění.

Slabé znečištění

 1:20 ( 1L prostředku na 20L vody )

Standardní znečištění

 1:10 ( 1L prostředku na 10L vody )

Silné znečištění

 1:4   ( 1L prostředku na 4L vody )

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.

Obsahuje Kyselina L(+)-mléčná.
Obsahuje : Obsahuje směs organických kyselin.

Ke stažení

pdf BL-W PROFI antikalk-odvápňovač.pdf 673 KB Ke stažení