Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás Registrace Přihlášení

W-Na nádobí s balzámem- (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0010013
Dostupnost:Skladem
Značka:Wincomp
Cena za:Litr
1990Kč/l
24,08 Kč s DPH
l

K produktu bude přičtena cena za vratný obal


W-Na nádobí s balzámem- (volná litráž)

na ruční mytí nádobí s balzámem

Popis produktu :

Mycí prostředek – s balzámem na ruce s vůní grapefruitu.
Prostředek na mytí nádobí. Účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty.

Použití: dostatečné množství přípravku naneste na znečištěné nádobí. Po umytí opláchněte čistou vodou. Dávkování: Je nutné zohlednit úroveň nečistoty, množství nádobí a typ vody.
Dávkování: je 2-3 polévkové lžíce na 5 l vody.

                           Caustic

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318   Způsobuje vážné poškození očí.
H413   Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

P-věty:
P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280   Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P501   Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsahuje (R)-P-mentha-1,8-diene. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate, Sodium dodecylbenzenesulphonate, (R)-P-mentha-1,8-diene.

Ke stažení

pdf BL-W-na nádobí s balzámem.pdf 623 KB Ke stažení
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.