Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 451 odvápňovač 5L

do myček nád.,pračky

Katalogové číslo:0320048
Dostupnost:Skladem 2 ks Aktualizováno: k 15.10.2021 18:46
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
38610Kč/ks
467,18 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 451 odvápňovač 5L

gelový odv.nerez.ploch a technologií

Popis produktu :

Prostředek určený k odvápňování nerezových zařízení jako jsou myčky nádobí, pračky, varné konvice, varné nádoby a napařovače, nerezové plochy v kuchyních, sprchách a bazénech.

Odvápňovač beze zbytku likviduje problémové usazeniny a zanechává tyto plochy čisté. Díky obsahu antikorozních látek nenarušuje kovové povrchy.

Použití: 
Na odvápňování myček, praček atd: 
Do přístroje nařeďte přípravek podle návodu s vodou (2 litry na průměrnou myčku), nechte projít mycím procesem s důkladným oplachem.
 
Malé předměty: 
Ponořte do roztoku v poměru 200-300 ml do 1 litru, nechte chvíli působit a mechanicky pomocí kartáče nebo padu odstraňte vzniklé nánosy a skvrny.
Předměty pak dobře několikrát opláchněte čistou vodou a osušte.
 
Velké plochy: 
Aplikujte gelový odvápňovač pomocí zpěňovače zředěný v poměru 200-300 ml do 1 litru přímo na povrch a nechte působit cca 30 minut, zachycené nečistoty uvolněte červeným padem a poté dobře opláchněte a osušte.
Pravidelným používáním odvápňovače budete předcházet usazování příliš velkých vrstev vodního kamene a následně jejich obtížnému čištění.

Dávkování:
 
dávkování míra znečištění
běžné střední silné
ml/1 litr 50 150 300
pH roztoku 2,3 2,3 2
 
pH koncentrátu:  1
Před aplikací vyzkoušejte, zda vámi zvolená koncentrace nemění vzhled kovového povrchu vašeho zařízení, případně koncentraci snižte.
Nepoužívat na vápencové povrchy (např. teraco,mramor, travertin, pískovec), lesklý a umělý kámen, lesklou dlažbu, dřevo, laminát a ostatní materiály neodolné kyselinám.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje kyselina fosforečná 75%. Kyselina (1-hydroxyethyliden)-bisfosfonová.
Obsahuje: >30 % kyselina fosforečná, 15-30 % voda, ​​<5 %  fosfonáty.
DL_CLEAMEN_451_ODVAPNOVAC_NEREZOVYCH_PLOCH_A_TECHNOLOGII_1.pdf DL_CLEAMEN_451_ODVAPNOVAC_NEREZOVYCH_PLOCH_A_TECHNOLOGII_1.pdf 27 KB
TL_CLEAMEN_ 451_gelovy_odvapnovac_nerezovych_ploch_a_technologii_5_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_ 451_gelovy_odvapnovac_nerezovych_ploch_a_technologii_5_l_CLP.pdf 258 KB
TL_CLEAMEN_ 451_gelovy_odvapnovac_gelovych_ploch_a_technologii_1_l_CLP02.pdf TL_CLEAMEN_ 451_gelovy_odvapnovac_gelovych_ploch_a_technologii_1_l_CLP02.pdf 111 KB
BLCZ_VC451_CLEAMEN_451_OD-20161013_DO-20190603.pdf BLCZ_VC451_CLEAMEN_451_OD-20161013_DO-20190603.pdf 351 KB
BL_CZ_VC451_CLEAMEN_451 odvápňovač nerezových ploch a technologií_OD20190307.pdf BL_CZ_VC451_CLEAMEN_451 odvápňovač nerezových ploch a technologií_OD20190307.pdf 709 KB
MSDS_EN_VC451_CLEAMEN_451 odvápňovač nerezových ploch a technologií_OD20190307.pdf MSDS_EN_VC451_CLEAMEN_451 odvápňovač nerezových ploch a technologií_OD20190307.pdf 593 KB
DL-CZ-CLEAMEN 451 odvápňovač nerezových ploch a technologií_veřejný.pdf DL-CZ-CLEAMEN 451 odvápňovač nerezových ploch a technologií_veřejný.pdf 118 KB
DL-EN-CLEAMEN 451 decalcifying agent for stainless surfaces and technologies_veřejný.pdf DL-EN-CLEAMEN 451 decalcifying agent for stainless surfaces and technologies_veřejný.pdf 65 KB
TL_CLEAMEN_ 451_gelovy_odvapnovac_gelovych_ploch_a_technologii_5_l_CLP02.pdf TL_CLEAMEN_ 451_gelovy_odvapnovac_gelovych_ploch_a_technologii_5_l_CLP02.pdf 159 KB

 
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.