Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PRO AROMA sítko do pisoáru

novinka

silně voní 30 dní

Katalogové číslo:0190100
Dostupnost:Skladem 5 ks Aktualizováno: k 21.5.2024 20:50
Cena za:Kus
6990Kč/ks
84,58 Kč s DPH

Vyberte variantu:

Vůně:
ks

W PRO AROMA sítko do pisoáru

10ks/bal,100ks/kart

Popis produktu :

W PRO AROMA sítko do pisoáru s výhradním oblastním zastoupením pro prodej na území ČR a SK.

Je vyrobeno ze speciálního vonného plastu dle patentované technologie, určeno pro provonění, omezení rozstřiku moči a udržení pisoáru v čistotě. Intenzivně voní a osvěžuje vzduch po dobu minimálně 30 dní. Omezuje vznik zápachu v samotném jeho zárodku, čas úklidu zkracuje na polovinu.

Použití: pro pisoáry. Také je možné použít jako vůně do prostoru.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-diene citral 2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis) 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol geraniol Linalool 1-methyl-4-isopropylidene-1-cyclohexene (= terpinolene) dodecanal Benzyl salicylate Isoeugenol.

Ke stažení

pdf BL-W PRO Aroma-Urinal screen pad - LEMON MOD.pdf 211 KB Ke stažení
pdf BL-W PRO Aroma-Urinal screen pad - MANGO.pdf 285 KB Ke stažení
pdf BL-W PRO Aroma-Urinal screen pad - OCEAN FRESH.pdf 249 KB Ke stažení
pdf BL-W PRO Aroma-Urinal screen pad - PEACH.pdf 233 KB Ke stažení

Fotografie

W PRO AROMA sítko do pisoáru-balení.jpg
W PRO AROMA sítko do pisoáru-toalety.jpg