Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-Na podlahy fresh- (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0200013
Dostupnost:Skladem 1391 l Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:Wincomp
Cena za:Litr
1890Kč/l
22,87 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W-Na podlahy fresh- (volná litráž)

univerzální čistič povrchů

Popis produktu :

W-na podlahy fresh-univerzální čisticí prostředek.
Dokonale odstraňuje veškeré nečistoty z barevných, lakovaných, dřevěných a keramických povrchů. Nezanechává šmouhy, vyniká svojí dlouhotrvající vůní.

Použití: Přidejte odměrku dle dávkování do kbelíku s vodou a promíchejte. Po-té aplikujte hadrou či mopem na povrch či podlahu.
Dávkování: 2-3 polévkové lžíce na 5-10 l vody.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318   Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280   Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Obsahuje Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate,  Cocamide DEA, Sodium Laureth Sulfate.
Obsahuje: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky; méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla,  Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, parfém, Limonene, barva.

Ke stažení

pdf BL-W-na podlahy fresh.pdf 721 KB Ke stažení