Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W EXTRA na podlahy (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0200100
Dostupnost:Skladem 630 l Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:W EXTRA
Cena za:Litr
3490Kč/l
42,23 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W EXTRA na podlahy (volná litráž)

EXTRA na podlahy a povrchy

Popis produktu :

W EXTRA na podlahy a povrchy-univerzální čisticí prostředek s extra čistící schopností.
Dokonale odstraňuje veškeré nečistoty z barevných, lakovaných, dřevěných a keramických povrchů. Nezanechává šmouhy, vyniká svojí dlouhotrvající vůní. Vhodné pro ruční i strojní aplikaci.

Použití: Dávkujte prostředek dle uvedené tabulky a míry znečištění do kbelíku s teplou či vlažnou vodou. Při čištění zvláště laminátových podlah je vhodné mop nebo utěrku důkladně vyždímat.  Na zrcadla a skla dávkujte nejnižší dávkování a pro nejlepší výsledek používejte gumovou stěrku k odstranění zbytku roztoku s čisticím prostředkem. Dále již nemusíte leštit. DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE ČIŠTĚNÉHO MATERIÁLU.

Dávkování:

1 uzávěr/kbelík

30 ml

zrcadla, skleněné a lesklé  plochy, mírné znečištění 

2 uzávěry /kbelík

60 ml

střední znečištění

3 uzávěry /kbelík

90 ml

silné znečištění

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.

Obsahuje EUH 208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje : <5 % kationtové povrchově aktivní látky,<5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, barvivo.

Ke stažení

pdf BL-W EXTRA na podlahy new 2023.pdf 381 KB Ke stažení