Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W EXTRA na podlahy 1L

fialová

Katalogové číslo:0200101
Dostupnost:Skladem 17 ks Aktualizováno: k 30.1.2023 13:09
Značka:W EXTRA
Cena za:Kus
5490Kč/ks
66,43 Kč s DPH
ks

W EXTRA na podlahy 1L

na ruč.mytí nádobí s extra silou

Popis produktu :

W EXTRA na podlahy a povrchy-univerzální čisticí prostředek s extra čistící schopností.
Dokonale odstraňuje veškeré nečistoty z barevných, lakovaných, dřevěných a keramických povrchů. Nezanechává šmouhy, vyniká svojí dlouhotrvající vůní.

Použití: Dávkujte prostředek dle uvedené tabulky a míry znečištění do kbelíku s teplou či vlažnou vodou. Při čištění zvláště laminátových podlah je vhodné mop nebo utěrku důkladně vyždímat.  Na zrcadla a skla dávkujte nejnižší dávkování a pro nejlepší výsledek používejte gumovou stěrku k odstranění zbytku roztoku s čisticím prostředkem. Dále již nemusíte leštit. DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE ČIŠTĚNÉHO MATERIÁLU.

Dávkování:

1 uzávěr/kbelík

30 ml

zrcadla, skleněné a lesklé  plochy, mírné znečištění 

2 uzávěry /kbelík

60 ml

střední znečištění

3 uzávěry /kbelík

90 ml

silné znečištění

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.

Obsahuje EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. (C9-C11) Alkylalkohol, ethoxylovaný
Obsahuje : méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky; konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone; parfém; barva.

Ke stažení

pdf BL-W extra na podlahy.pdf 714 KB Ke stažení