Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

KRYSTAL mýdlový čistič 750ml

s včelím voskem

Katalogové číslo:0200020
Dostupnost:Skladem 25 ks Aktualizováno: k 21.5.2024 20:49
Značka:Krystal
Cena za:Kus
3590Kč/ks
43,44 Kč s DPH
ks

KRYSTAL mýdlový čistič 750ml

dřevo,plovoucí podlaha,nábytek

Popis produktu :

Přípravek na podlahu s obsahem včelího vosku pro dokonalé čištění a ochranu povrchů dřevěných a plovoucích podlah.

Použití:
- mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch,
- vhodné i pro plovoucí podlahy,
- přírodní povrchová ochrana povrchů,
- použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů a nábytku,
- příjemná parfemace,
- snížená pěnivost

Dávkování: do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

EUH208 Obsahuje P14 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: >30 % voda, <5 %  anionaktivní tenzidy, amfoterní tenzidy, neionogenní tenzidy, chlorid sodný, konzervační činidlo, silikony, Parfum, Hexyl Cinnamal, barviva.

 

Ke stažení

pdf BL-Krysta mýdlový čistič.pdf 456 KB Ke stažení