Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 310 WC 5L

WC a keramika

Katalogové číslo:0320115
Dostupnost:Skladem 4 ks Aktualizováno: k 15.10.2021 18:46
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
21060Kč/ks
254,83 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 310 WC 5L

Extra kyselý na WC a keramiku

Popis produktu :

Je určen na odstranění vodního kamene, močových a dalších minerálních usazenin z vnitřních částí WC mís, pisoárů, umyvadel a dalšího sanitárního vybavení.

Použití: Prostředek se používá neředěný, nanese se na vnitřní stěnu WC mísy a nechá se stékat, případně se rozetře štětkou aby byl rozprostřen po celém povrchu. Dále se nechá volně působit cca 5-10 min.
Po této době se nanesený prostředek spláchne při současném použití WC štětky, aby došlo k odstranění veškerých nečistot.
Je vhodné používat štětku s kartáčkem, který dosáhne pod převislý okraj WC mísy, kde se často drží nečistoty.
Nenechávejte nanesený prostředek dlouhodobě působit (více jak 20 minut), v případě velmi silné souvislé vrstvy usazeného vodního kamene je vhodnější proces ukončit a mechanickým působením narušit tuto vrstvu, při opakovaném procesu dojde k jejímu rychlejšímu rozpuštění.
Dávkování: 
Průměrné dávkování podle použití
  pisoár WC mísa
1 dávka v ml 20 40
pH koncentrátu:  1
Nepoužívat na nerezové a chromované součásti vodovodních baterií, prostředek obsahuje kyselinu chlorovodíkovou a mohlo by dojít k poškození povrchů.

                            

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. 

Obsahuje EUH208 P8 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci. Pouze pro profesionální uživatele.
Obsahuje: >30 % voda,<5 % neionogenní tenzidy, kyselina chlorovodíková, karboxyláty, fosfonáty, akryláty, xantanová guma, Parfum, Hexyl Cinnamal, barvivo.

DL_CLEAMEN_310_VYSOCE_KYSELY_CISTIC_NA_WC_A_KERAMIKU_1.pdf DL_CLEAMEN_310_VYSOCE_KYSELY_CISTIC_NA_WC_A_KERAMIKU_1.pdf 27 KB
Pravidla_pro_nakládání_CL_310.xls Pravidla_pro_nakládání_CL_310.xls 156 KB
BLCZ_VC310_CLEAMEN_310_OD-20160324_DO20191112.pdf BLCZ_VC310_CLEAMEN_310_OD-20160324_DO20191112.pdf 490 KB
Pravidla_pro_nakládání_CL_310_29102019.xls Pravidla_pro_nakládání_CL_310_29102019.xls 155 KB
BL-CZ-CLEAMEN 310 vysoce kyselý WC čistič na keramiku_OD_20191120 + ES.pdf BL-CZ-CLEAMEN 310 vysoce kyselý WC čistič na keramiku_OD_20191120 + ES.pdf 1600 KB
MSDS_VC310_CLEAMEN_310_OD-20160324_DO_20191120.pdf MSDS_VC310_CLEAMEN_310_OD-20160324_DO_20191120.pdf 207 KB
BL-CZ-CLEAMEN 310 vysoce kyselý WC čistič na keramiku_OD20191112.pdf BL-CZ-CLEAMEN 310 vysoce kyselý WC čistič na keramiku_OD20191112.pdf 553 KB
MSDS-EN-CLEAMEN 310 highly acidic WC cleaner for ceramic_OD_20191120.pdf MSDS-EN-CLEAMEN 310 highly acidic WC cleaner for ceramic_OD_20191120.pdf 427 KB
DL-CZ-CLEAMEN 310 vysoce kyselý WC čistič na keramiku_veřejný.pdf DL-CZ-CLEAMEN 310 vysoce kyselý WC čistič na keramiku_veřejný.pdf 121 KB
DL-EN-CLEAMEN 310 highly acidic WC cleaner for ceramic_veřejný.pdf DL-EN-CLEAMEN 310 highly acidic WC cleaner for ceramic_veřejný.pdf 68 KB
ES_(CZ)_Kyselina_chlorovodíková_Cleamen 310_14112019.pdf ES_(CZ)_Kyselina_chlorovodíková_Cleamen 310_14112019.pdf 686 KB
TL_CLEAMEN_310_vysoce_kysely_WC_cistic_na_keramiku_5_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_310_vysoce_kysely_WC_cistic_na_keramiku_5_l_CLP.pdf 173 KB
TL_CLEAMEN_310_vysoce_kysely_WC_cistic_na_keramiku_750_ml__CLP_02.pdf TL_CLEAMEN_310_vysoce_kysely_WC_cistic_na_keramiku_750_ml__CLP_02.pdf 66 KB
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.