Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 220 nerez 550ml

leštič

Katalogové číslo:0320014
Dostupnost:Skladem 26 ks Aktualizováno: k 29.11.2023 19:32
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
12020Kč/ks
145,44 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 220 nerez 550ml

do kuchyně na nerez

Popis produktu :

Je určený k leštění nerezových povrchů a zařízení v kuchyňské oblasti. Zanechává lesk a povrch je odolnější vůči znečištění, rozpouští a uvolňuje mastnoty a ohmatky, čímž také usnadňuje  čištění.

Použití: Prostředek se používá neředěný. Leštěné plochy musí být zbaveny nečistot ( k mytí použijte Cleamen 210 nebo 100/200 ve vhodné koncentraci dle stupně znečištění). 
Nanáší se rozprašovačem ve velmi malém množství na čisticí utěrku nebo přímo na očištěné plochy. Dobře jej vetře do povrchu a suchou utěrkou tyto plochy přeleštěte.
 
Není vhodný do prostor mimo kuchyňská zařízení, jako jsou zábradlí a plochy ve veřejných prostorách (výtahy) má mastný charakter a obsažené tuky by mohly znečišťovat oděvy osob.
 
Neobsahuje nebezpečné látky, je vhodný do potravinářského prostředí.
Zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

                           Výsledek obrázku pro symbol GHS08

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy

Obsahuje bílý minerální olej, ropný.
Obsahuje: >30 % bílý minerální olej, ropný, ​​<5 % 1-octyl-2-pyrrolidon.
 

Ke stažení

pdf BL-CL 220.pdf 338 KB Ke stažení