Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás Registrace Přihlášení

CLEAMEN 112 na okna a rámy 10L

novinka

na okna a rámy

Katalogové číslo:0320114
Dostupnost:Skladem
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
33940Kč/ks
410,67 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 112 na okna a rámy 10L

okna,rámy mokrou metodou

Popis produktu :

Universální prostředek je určen k mytí oken a rámů oken mokrou metodou.
Je vhodný na lesklé plochy, lakované dřevo i na plastové plochy, má dobré čistící, odmašťovací i leštící vlastnosti, je příjemně parfemovaný.

Použití: Používá se zředěný, do vědra dávkujte v množství podle velikosti znečištění viz tabulka.
Na čištěné plochy se nanáší pomocí rozmýváku namočeného v roztoku, houbičky, nebo hadru, nechá se krátkou chvíli působit, a potom se setře do sucha stěrkou, nebo utěrkou s obsahem bavlny nebo viskózy.
Ulpělé nečistoty odstraníte pomocí měkkého padu, na plastové předměty používejte bílý pad.

Dávkování:
dávkování a ředění do vědra v ml/10l roztoku míra znečištění
●● ●●●
10 litrů 30 60 120
pH roztoku 7.4 7.6 8
pH koncentrátu: 8
 
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

                           Caustic

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. 

EUH208 Obsahuje P19 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci. Pouze pro profesionální uživatele. 
Obsahuje: >30 % voda, 5-15 % anionaktivní tenzidy, ​<5 % isopropylalkohol, polyakryláty, konzervační činidlo, Parfum, barvivo.

BLCZ_VC112_CLEAMEN_112_OD-20160408.pdf BLCZ_VC112_CLEAMEN_112_OD-20160408.pdf 264 KB
TL_CLEAMEN_112_na_okna_a_ramy_1_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_112_na_okna_a_ramy_1_l_CLP.pdf 81 KB
TL_CLEAMEN_112_na_okna_a_ramy_10_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_112_na_okna_a_ramy_10_l_CLP.pdf 64 KB
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.