Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Savo original 1,2L

Katalogové číslo:0200049
Dostupnost:Skladem 25 ks Aktualizováno: k 14.6.2024 21:25
Značka:Savo
Cena za:Kus
5250Kč/ks
63,53 Kč s DPH
ks

Savo original 1,2L

6ks/bal

Popis produktu :

Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a nižší houby. Savo Original je určený k dezinfekci vody a povrchů v domácnosti. Jeho použití je všestranné. Spolehlivě odstraní nebezpečné viry a bakterie, které zamořují povrchy ve vaší domácnosti a vodu ve studních a bazénech. SAVO Original je tedy vhodné k dezinfekci vody. Používá se také v institucích a ve zdravotnictví k dezinfekci povrchů a podlah.

Použití: 
- ploch a povrchů v domácnosti a kolem domu
- vody v bazénech
- pitné vody ve studních

Zlikviduje 99,9% bakterií a virů ve vašem okolí / účinný ve vodě i na souši / má bělící účinky.
  • SAVO Original likviduje choroboplodné zárodky, bakterie a viry (včetně HIV a HBV), řasy a nižší houby, odstraňuje pachy. Vyniká mimořádně vysokou čistotou, dlouhou záruční lhůtou a unikátní ekologickou hodnotou, pro kterou je schválený i pro dezinfekci vody v bazénech a jako jediný i pro pitnou vodu ve studních.


Dávkování:
Čištění a dezinfekce ploch a předmětů: 
Slouží k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Použijte roztok z 1l SAVA a 10l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.

Dezinfekce pitné vody ve studnách: Dávkujte na každých 1000 lit. pitné vody 20 ml SAVA Original. Vodní hladinu skrápějte naředěným roztokem SAVA (například namícháno v kbelíku nebo konvi). Po 30 min. je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.

Dezinfekce a likvidace řas v bazénech: Savo Original je přípravek vhodný pro dezinfekci bazénů. Nahrazuje v bazénovém programu tzv. chloršok.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Obsahuje: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95%.

Ke stažení

pdf BL-savo-original.pdf 455 KB Ke stažení