Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL proti prachu 300ml

sprej

Katalogové číslo:0200030
Dostupnost:Skladem 134 ks Aktualizováno: k 21.5.2024 20:49
Značka:Real
Cena za:Kus
5810Kč/ks
70,30 Kč s DPH
ks

REAL proti prachu 300ml

12ks/bal-anistatický,vosk

Popis produktu :

Ošetřuje a dokonale čistí dřevěné, skleněné, plastové i kovové povrchy. Nestéká ze svislých ploch, odstraňuje otisky prstů a další šmouhy.


Použití: Před použitím protřepejte. Držte nádobku ve svislé poloze a aplikujte přípravek ze vzdálenosti cca. 20 cm na čištěný povrch. Vyleštěte měkkým suchým a čistým hadříkem nebo papírem-průmyslovou utěrkou. Při čištění malých ploch nastříkejte přípravek na hadřík, či papír a povrch vyleštěte. Nepoužívejte na podlahy, vnitřní povrch vany, dřevo - bez povrchové úpravy.
Dávkování: neřeďte.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H222/229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

Obsahuje:  5% nebo více, avšak méně než 15% alifatické uhlovodíky, méně než 5% neiontové a kationtové povrchově aktivní látky, parfém, konzervační činidla, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Ke stažení: