Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.
Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy Katalog Kontaktujte nás Registrace Přihlášení

Real industry 600g

tekutý písek

Katalogové číslo:0260005
Dostupnost:Skladem
Značka:Real
Cena za:Kus
2950Kč/ks
35,70 Kč s DPH
ks

Real industry 600g

18ks/bal

Popis produktu :

Tekutý krém s abrazivy neprodejný v maloobchodě. Odstraňuje mastnotu, hrubé nečistoty, usazenou špínu a připáleniny. Svěží parfemace. 
 
Použití: Čisticí krém je vhodný na moderní i tradiční povrchy, i do průmyslu. Použití: na čištění povrchů z hliníku, smaltu, kovu, sklokeramiky, nerezu, mramoru, keramiky, plastu, laminátu, PVC a mnoho dalších.
Dávkování: Neřeďte.

                           Excitable

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

EUH208 Obsahuje Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. 


Ke stažení: