Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Real green clean podlahy 1kg

1kg

Katalogové číslo:1000003
Dostupnost:Skladem 13 ks Aktualizováno: k 21.5.2024 20:49
Značka:Real green
Cena za:Kus
6050Kč/ks
73,21 Kč s DPH
ks

Real green clean podlahy 1kg

9ks/kart-všechny druhy podlah.

Popis produktu :

Mycí prostředek na všechny druhy podlah šetrně vyčistí a zanechá lesk bez šmouh. Obsahuje antistatickou přísadu proti usazování prachu a nečistot. Je biologicky odbouratelný z 99,5 %. V neředěném stavu lze použít na silné lokální znečištění.
 
Použití:
Vhodný na dlažbu, laminát, dřevo, linoleum, plast i nerez. Vhodný pro domácnosti s čističkami vod. S příjemnou svěží parfemací Green Wash.

Dávkování: 1x uzávěr přípravku tj. 40ml na 5L vody.
 
                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Obsahuje: Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.