Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Jar-original 900ml

citr,pom,jabl,sens

Katalogové číslo:0010017
Dostupnost:Skladem 13 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:Jar
Cena za:Kus
6220Kč/ks
75,26 Kč s DPH
ks

Jar-original 900ml

12ks/bal

Popis produktu :

Jar - prostředek na nádobí 900 ml

Značka Jar přináší přípravek na mytí nádobí, který obsahuje husté a aktivní složení. S tímto složením napomáhá odstraňovat mastnotu ze všech míst, kterých se dotkne. Poradí si s mastnotou. Jar nabízí různé příjemné vůně, které znáte z přírody. 

Použití: Na houbičku naneste jen malé množství přípravku.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H319   Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P501   Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsahuje: 5-15 % Aniontové povrchově aktivní látky; <5 % Neiontové povrchově aktivní látky; Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol parfémy, Geraniol, Limonene.

Ke stažení

pdf BL-Jar_Lemon.pdf 461 KB Ke stažení