Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-WC Gel do závěsu (volná litráž)

-47%

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0200075
Dostupnost:Skladem 6 l Aktualizováno: k 30.1.2023 13:09
Značka:Wincomp
Cena za:Litr
3124Kč/l
37,80 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W-WC Gel do závěsu (volná litráž)

náplň wc závěs,vyčistí a provoní

Popis produktu :

Praktický a oblíbený antibakteriální gel k plnění závěsných košíčků uvnitř toaletních mís, který provoní,vyčistí a zanechá na toaletě svěží vůni.

Použití: Do závěsných košíčků uvnitř toaletních mís, který provoní,vyčistí a zanechá na toaletě svěží vůni.

Dávkování: Dávkujte do závěsných košíčků - neředěný gel.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje Ethanol, sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate.
Obsahuje: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Citral, Benzis thiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine.

Ke stažení

pdf wc-gel-fresh-pine.pdf 425 KB Ke stažení