Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.
Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy Katalog Kontaktujte nás Registrace Přihlášení

REAL profi R130 1L-koberce

akce

strojní,ruč.čištění

Katalogové číslo:0320053
Dostupnost:Skladem
Značka:Real profi
Cena za:Kus
7288Kč/ks
88,18 Kč s DPH
ks

REAL profi R130 1L-koberce

6ks/kart-koberce,textil,čalounění

Popis produktu :

Vysoce účinný prostředek s regulovanou pěnivostí pro čištění koberců, podlahových krytin, potahů a čalounění. Vhodný i na mytí silně znečištěných ploch.
 
Použití: Vhodný na čištění koberců, podlahových krytin, potahů a čalounění. Určen pro strojní i ruční čistění.
Dávkování: slabé znečištění 60 ml/10 l, střední 90 ml/10 l, silné 180 ml/10 l.
                           
                           Caustic

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Cocamide MEA.
 

Ke stažení: