Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Qalt leštidlo do myčky 0,5L

do myček

Katalogové číslo:0290011
Dostupnost:Skladem 3 ks Aktualizováno: k 28.6.2022 20:09
Značka:Qalt
Cena za:Kus
3990Kč/ks
48,28 Kč s DPH
ks

Qalt leštidlo do myčky 0,5L

17ks/kart

Popis produktu :

Leštidlo spolehlivě zabrání vzniku vápenatých skvrn při sušení nádobí, zajistí vysoký lesk skla.

Tekutý oplachový a leštící prostředek pro všechny typy myček nádobí. Zamezuje tvorbě stop po mineráliích na mytém nádobí. Vhodný jako druhá fáze (oplachování) po mycí kapalině.
 
Použití: Dávkování regulujte mezi 0,1-2 g/1l vody podle tvrdosti vody. U myček s automatickým dávkováním nastavte čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a provozních podmínek dle doporučeného dávkování.
 
                            

Signální slovo:  NEBEZPEČÍ

H-věty:
H318   Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Obsahuje:  5% nebo více, avšak méně než 15%: neionický tenzid.

Ke stažení

pdf BL-Qalt Leštidlo st.pdf 206 KB Ke stažení
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.