Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Cocpit spray Vanilla 750ml

Katalogové číslo:0220016
Dostupnost:Skladem 1 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Cena za:Kus
15000Kč/ks
181,50 Kč s DPH
ks

Cocpit spray Vanilla 750ml

leští a regeneruje-plasty

Popis produktu :

Produkt nejvyšší kvality, slouží k naleštění a regeneraci všech plastů interiéru vozu. Díky unikátní přísadě tento přípravek zanechává ideální lesk přístrojových desek a jiných plastových částí interiéru vozu. Přípravek má tři funkce: leští a konzervuje, chrání před škodlivým UV zářením a působí antistaticky. Zanechává pocit svěžesti.

Použití: Před použitím důkladě protřepat a aplikujte ze vzdálenosti cca. 20cm Po aplikaci přípravku přetřete švédskou utěrkou do sucha.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.