Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 442 na podlahu kyselé 1L

podlahy stroj.kyselé

Katalogové číslo:0320027
Dostupnost:Skladem 2 ks Aktualizováno: k 17.9.2021 17:15
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
8700Kč/ks
105,27 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 442 na podlahu kyselé 1L

keramika,žula,plastové povrchy

Popis produktu :

Nejvýkonější mycí a čistící prostředek na podlahy a povrchy, které jsou odolné kyselinám. Má víceúčelové použití, je určen na postavební, periodický i denní úklid.
Používá se vždy zředěný dle tabulky podle účelu použití. Prostředek je nepěnivý a je určen pro ruční i strojní stírání, je silně koncentrovaný. Dokonale odstraňuje rez, vodní kámen a minerální usazeniny. Oživuje a čistí cementové spáry, ale ve vyšší koncetraci je vyžírá. Poradí si s protiskluzovou dlažbou a vyšlapanými cestičkami v broušených a slinutých dlažbách.

Použití:
 
Postavební úklid
Spočívá v odstraňování vápenných nánosů, cementových zbytků, hlinky po malování, cementových závojů na dlažbách, hořečnatých a minerálních usazenin.
Při postavebním úklidu povrch nejdříve navlhčíme, a poté aplikujeme naředěný roztok.
Po odstranění nečistot povrch několikrát opláchneme čistou vodou.
Lesklou dlažbu je vhodné po omytí zneutralizovat lehkým postřikem z tlakového rozprašovače Cleamenem 110 a vyleštit mikrovláknovým mopem.
 
Periodický úklid
Provádějte vždy jedenkrát měsíčně, abyste předcházeli usazování velkých nánosů vodního kamene. Prostředek na umytých plochách vždy nechávejte delší dobu působit, ale nezapomínejte na důkladné omytí čistou vodou.
 
Denní úklid 
Denní používání prostředku Cleamen 442 ve slabé koncentraci vám zaručí, že při periodickém úklidu nebudete nuceni odstraňovat velké nánosy vodního kamene a minerálních usazenin. Pravidelnou péčí oživíte barvy a lesk dlažeb, obkladů a všech povrchů.
Prostředek je nepěnivý a je určen pro ruční i strojní stírání, je silně koncentrovaný.
 
Dávkování:
 
  dávkování v ml podle úrovně znečištění pro postavební úklid
●● ●●●
10 litrů 50 100 200
pH roztoku 2,2 1,9 1,7
       
  dávkování podle úrovně znečištění v ml pro periodický a denní úklid
●● ●●●
10 litrů 20 40 60
pH roztoku 2,6 2,3 2,1
pH koncentrátu: 1 
Nepoužívat v kombinaci s výrobky na bázi aktivního chlóru.
Nepoužívat na materiály obsahující vápno nebo jiné nekyselinovzdorné materiály jako např. mramor, travertin, granit apod. 
Aplikace může způsobit mírné zesvětlení spárů.
Předejděte dlouhodobému kontaktu s nerezovými kovy.
Nepoužívat na dřevěný a dýhovaný nábytek.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje kyselina fosforečná 75% kyselina chlorovodíková 31%.
Obsahuje: >30 % voda, 5-15 % neionogenní tenzidy, kyselina fosforečná, kyselina amidosírová, propylenglykol, <5 % kyselina chlorovodíková, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool, barvivo.
 
DL_CLEAMEN_442_NA_PODLAHY_KYSELY_1.pdf DL_CLEAMEN_442_NA_PODLAHY_KYSELY_1.pdf 26 KB
TL_CLEAMEN_442_na_podlahy_kysele_1_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_442_na_podlahy_kysele_1_l_CLP.pdf 285 KB
BLCZ_VC442_CLEAMEN_442_OD-20160219_DO-20190218.pdf BLCZ_VC442_CLEAMEN_442_OD-20160219_DO-20190218.pdf 356 KB
MSDS-EN_VC442_Cleamen_442_OD-20190218.pdf MSDS-EN_VC442_Cleamen_442_OD-20190218.pdf 478 KB
DL-CZ-Cleamen 442 Strojní Podlahy Kyselé_veřejný.pdf DL-CZ-Cleamen 442 Strojní Podlahy Kyselé_veřejný.pdf 119 KB
DL-EN-Cleamen 442 Machine Floors Acid_veřejný.pdf DL-EN-Cleamen 442 Machine Floors Acid_veřejný.pdf 67 KB
TL_CLEAMEN_442_na_podlahy_kysele_5_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_442_na_podlahy_kysele_5_l_CLP.pdf 132 KB
BLCZ_VC442_CLEAMEN_442_OD-20160219.pdf BLCZ_VC442_CLEAMEN_442_OD-20160219.pdf 421 KB
BL-CZ_VC442_Cleamen_442_OD-20190218_DO20191111.pdf BL-CZ_VC442_Cleamen_442_OD-20190218_DO20191111.pdf 422 KB
BL-CZ-Cleamen 442 Strojní Podlahy Kyselé_OD20191112.pdf BL-CZ-Cleamen 442 Strojní Podlahy Kyselé_OD20191112.pdf 422 KB
Pravidla_pro_nakládání_CL_442_19092019.xls Pravidla_pro_nakládání_CL_442_19092019.xls 156 KB

 
 
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.