Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 300/400 sanitarní denní 1L

akce

sanitární denní

Katalogové číslo:0320021
Dostupnost:Skladem 3 ks Aktualizováno: k 23.7.2021 17:34
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
11551Kč/ks
139,77 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 300/400 sanitarní denní 1L

sanitární a umývárenská oblast

Popis produktu :

Prostředek určený pro denní úklid sanitárních a umývárenských prostor. Odstraňuje nečistoty, skvrny a povlaky od vodního kamene i ostatní běžné nečistoty a minerální usazeniny.
 
Použití: se ve velmi malé koncentraci viz. tabulka. Pomocí rozprašovače se nanáší na toaletní mísy, pisoáry, keramické obklady, vodovodní baterie, sprchové kouty a ostatní zařizovací předměty. Je vhodný i na mopování podlah odolných kyselinám. Tímto prostředkem lze čistit i vnitřní části toaletních mís a pisoárů. Přípravek má příjemnou dlouho zanechávající vůni.
Dávkování:
K dávkování malých dávek je možno využít dávkovací pumpičku s dávkou 2 ml, nebo dávkovací uzávěr ze sady Cleamen.
Dávkování podle úrovně znečištění
Sprejové čištění  ●● ●●●
ml/1 litr 4 6 10
pH roztoku 3,6 3 2.6
       
Mokré čištění   ●● ●●●
ml/10 litrů 6 10 20
pH roztoku 6,7 6,3 5,3
pH koncentrátu:  1
Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
                           
                            

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. 

Obsahuje EUH208 P7 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci. Pouze pro profesionální uživatele. 
Obsahuje: >30 % voda, 5-15 % neionogenní tenzidy, butylglykol, ​​<5 % fosfonáty, polyakryláty, Parfum, Benzyl Alcohol, barvivo. 
 
DL_CLEAMEN_300_400_SANITARNI_DENNI_1.pdf DL_CLEAMEN_300_400_SANITARNI_DENNI_1.pdf 25 KB
BLCZ_VC300_CLEAMEN_300-400_OD-20160215_DO-20190226.pdf BLCZ_VC300_CLEAMEN_300-400_OD-20160215_DO-20190226.pdf 266 KB
BL_CZ_VC300_CLEAMEN_300-400_OD-20190227.pdf BL_CZ_VC300_CLEAMEN_300-400_OD-20190227.pdf 617 KB
MSDS_EN_VC300_CLEAMEN_300-400_OD-20190227.pdf MSDS_EN_VC300_CLEAMEN_300-400_OD-20190227.pdf 495 KB
DL-CZ-CLEAMEN 300-400 sanitární, denní_veřejný.pdf DL-CZ-CLEAMEN 300-400 sanitární, denní_veřejný.pdf 122 KB
DL-EN-CLEAMEN 300-400 sanitary, for daily use_veřejný.pdf DL-EN-CLEAMEN 300-400 sanitary, for daily use_veřejný.pdf 70 KB
TL_CLEAMEN_300_400_sanitarni_denni_5_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_300_400_sanitarni_denni_5_l_CLP.pdf 119 KB
TL_CLEAMEN_300_400_sanitarni_denni_1_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_300_400_sanitarni_denni_1_l_CLP.pdf 83 KB
 
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.