Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Čisticí prášek 500g

sypký písek

Katalogové číslo:0260006
Dostupnost:Skladem 82 ks Aktualizováno: k 22.9.2023 18:42
Cena za:Kus
2790Kč/ks
33,76 Kč s DPH
ks

Čisticí prášek 500g

20ks/kart

Popis produktu :

Dokonale vyčistí zašlé nečistoty, vodní kámen, usazeniny, mastnotu i připáleniny. Výborně bělí a odstraňuje nepříjemné pachy. 
 
Použití: Vhodný na čištění umyvadel, van, sanitárního zařízení, obkladaček, dlaždic, ale i kuchyňského vybavení, nádobí a všech tvrdých nenasákavých povrchů. Nepoužívejte na čištění lakovaných ploch a předmětů z plastu. Prostředek je určen pro profesionální použití, ale i pro běžného uživatele.
Dávkování: přímá aplikace.

                          
Signální slovo: VAROVÁNÍ
 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje: Uhličita vápenatý, Uhličitan sodný, Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., and Benzenesulfonic acid, 4-methyl-and sodium hydroxide.

Ke stažení

pdf BL-Čisticí prášek.pdf 249 KB Ke stažení