Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CarLine Zimní kapalina 5L

do ostřikovačů

Katalogové číslo:0220030
Cena za:Kus

Produkt již není možné zakoupit


CarLine Zimní kapalina 5L

do - 40 °C

Popis produktu :

CARLINE zimní (nemrznoucí) kapalina do ostřikovačů do -20°C. Rychle a účinně odstraňuje nečistoty, prach a ostatní nečistoty. Nezanechává šmouhy. Disponuje skvělým čistícím účinkem a chrání před mrazem. Vysoce účinná nemrznoucí zimní směs do ostřikovačů. Obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění nečistot.

Použití: Kapalinu nalijte do nádržky ostřikovačů ve Vašem automobilu. 

Dávkování: Prostředek pro účinnost do - 20 °C neřeďte.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.

P-věty
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Obsahuje Ethanol; Propan-2-ol.

Ke stažení

pdf BL-CarLine zimní - 20.pdf 409 KB Ke stažení
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.